SITE SEARCH:
#kumitat
#sotto
Terms of Office

It-Tmien Legislatura

Sindku : Giuseppe Casha
Vici Sindku : Clive Pulis
Kunsillier: Malcom Gatt
Kunsillier: Chris Cocker
Kunsillier : Anthony Bonavia

Segretarju Ezekuttiv : Graziella Cassar Gellel

[back to top]

Kunsill Lokali L-Isla (April 2012 - to-date)

Mr Justin John Camilleri - Sindku
Mr Joseph Casha - Viċi Sindku
Mrs Charmaine Gerada – Kunsillier
Mr Ramon Mangion – Kunsillier
Mr Christopher Cocker – Kunsillier

Mr Arthur Perici – Segretarju Eżekuttiv

[back to top]

Kunsill Lokali L-Isla (April 2008 - Marzu 2012)

Mr Joseph Casha - Sindku
Mr Justin John Camilleri - Viċi Sindku
Mr Walter Ahar – Kunsillier
Mr Larry Abela – Kunsillier
Mrs Charmaine Gerada – Kunsillier

Mr Arthur Perici – Segretarju Eżekuttiv

[back to top]


Kunsill Lokali L-Isla (April 2005 - Marzu 2008)

Mr Joseph Casha - Sindku
Mr Walter Ahar - Viċi Sindku
Mrs Charmaine Gerada - Kunsillier
Mr Reno Chircop - Kunsillier
Mr. Louis Henwood - Kunsillier

Mr Alphonse Zammit - Segretarju Eżekuttiv

[back to top]


Kunsill Lokali L-Isla (April 2002 - Marzu 2005)

Mr Joseph Casha - Sindku
Mr Walter Ahar - Viċi Sindku
Mrs Charmaine Gerada - Kunsillier
Mr Mario Mizzi - Kunsillier
Mr Reno Chircop - Kunsillier

Mr Alphonse Zammit - Segretarju Eżekuttiv

[back to top]


Kunsill Lokali L-Isla (April 1999 - Marzu 2002)

Mr Joseph Casha - Sindku
Mr Daniel Genovese - Viċi Sindku
Mr James Farrugia - Kunsillier
Mr Mario Mizzi - Kunsillier
Mrs Marthese Camilleri - Kunsillier

Mr James Farrugia rriżenja fil-21 ta' Ġunju, 2000 minfloku ġiet eletta s-Sinjura Charmaine Gerada f'elezzjoni każwali fil-11 ta' Lulju, 2000.

[back to top]


Kunsill Lokali L-Isla (April 1997 - Marzu 1999)

Mr Louis Henwood - Sindku
Mr Andrew Cutajar - Kunsillier
Mr Joseph Casha - Kunsillier
Mr Mario Mizzi - Kunsillier
Mr Walter Spiteri - Kunsillier

Mr Andrew Cutajar irriżenja fit-23 ta' Diċembru, 1997 minfloku ġiet eletta s-Sinjura Marthese Camilleri f'elezzjoni każwali fil-21 ta' Jannar, 1998

[back to top]


Kunsill Lokali L-Isla (April 1994 - Marzu 1997)

Mr Stephen Perici - Sindku
Mr George Bristow - Kunsillier
Mr Francis Bugeja - Kunsillier
Mr Ivor Robinich - Kunsillier
Mrs Marthese Camilleri - Kunsillier

Mrs Marthese Camilleri rriżenjat fit-30 ta' Mejju, 1994 minflok ġie co-opted Mr Louis Henwood fit-13 ta' Ottubru, 1995.

Mr George Bristow irriżenja fit-3 ta' Ġunju, 1994 minflok ġie co-opted Mr Andrew Cutajar fil-11 ta' Diċembru, 1995.

[back to top]


KUMITATI U BORDIJIET - IS-SEBA' LEGISLATURA

Finanzi: Sindku (Chairman), Charmaine Gerada, Segretarju Ezekuttiv u Accountant

Konsultattiv Progetti Kapitali u Lokali: Sindku (Chairman) u Charmaine Gerada

Bordijiet
Bord Ezekuttiv Grawnd 31 ta’ Mejju 1981: Sindku (Chairman), Charmaine Gerada u Chris Cocker

Public Relations
Informazzjoni lill-Pubbliku u PR – Website, Facebook, Djarju u Fuljetti: Sindku (Chairman) u Segretarju Ezekuttiv

[back to top]


SOTTO KUMITATI - IS-SEBA' LEGISLATURA

Sotto Kumitati –

Relazzjonijiet Internazzjonali, Progetti EU u Gemellaggi: Sindku, Charmaine Gerada u Segretarju Ezekutiv

Attivitajiet Annwali u Kulturali: Sindku (Chairman) u Segretarju Ezekuttiv

Sindku

 1. Ordni Pubblika, Kumitat Rijabiltazzjoni, Gwardjani Lokali u Regjuni
 2. Indafa
 3. Ghaqdiet Lokali, Persuni b’Dizabilita’, Sports, Kultura u Zghazagh
 4. Kommunikazzjoni Dipartimenti/Entitajiet Governattivi

Vici Sindku

 1. Qasam Socjali, Anzjani, Familji
 2. Registrazzjoni tad-Djar, Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma

Kunsillier Charmaine Gerada

 1. Wirt Storiku, Tisbih u Rijabiltazzjoni Lokali
 2. Foreign Residents

Kunsillier Chris Cocker

 1. Edukazzjoni u Trasport Pubbliku
 2. Manutenzzjoni Lokali, Zamma ta’ Gonnon u Zamma ta’ Letrini Publici

Kunsillier Ramon Mangion

 1. Awtorita’ tat-Turizmu, Awtorita’ tal-Ipjannar, Liason Pulizija
 2. Devoluzzjoni Dawl u Kummerc

Kunsillier Chris Cocker & Kunsillier Ramon Mangion

 1. Immanigjar tat-Traffiku

[back to top]


RAPPORTI AMMINISTRATTIVI

[back to top]

HOME | LOCAL COUNCIL | SERVICES | NOTICE BOARD | HISTORY | ORGANIZATIONS | GENERAL INFO | MAP | 360° VIEW | CONTACT US | |