SITE SEARCH: 
 
 
SOĊJETAJIET TA’ SENGLEA

Dar ghall-Anzjani

Dar Sant’ Anna
Triq Dingli Cornelio, Isla

Ghaqdiet Religjuzi

Grufan
Centru Marija Bambina
c/o 27 Triq San Lawrenz, Isla

Knisja San Filippu – Salesjani ta’ Dun Bosco
Pjazza Frangisku Zahra, Isla

Kor Marija Bambina
Ufficcju Parrokkjali,
27 Triq San Lawrenz, Isla

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Ufficcju Parrokkjali
27 Triq San Lawrenz, Isla

Kummissjoni Festi Esterni
Ufficcju Parrokkjali
27 Triq San Lawrenz, Isla

Kummissjoni Zghazagh
Ufficcju Parrokkjali
27 Triq San Lawrenz, Isla

Legjun ta’ Mary
centru Marija Bambina
Triq il-Vitorja, Isla

M.U.S.E.U.M Sezzjoni Bniet
234, Triq iz-Zewg Mini, Isla

M.U.S.E.U.M Sezzjoni Subien
137, Triq il-Vitorja, Isla

Prayer Group
Knisja San Filippu
Pjazza Frangisku Zahra,Isla

Sede Azzjoni Kattollika
72, Triq il-Vitorja, Isla

[back to top]

Ghaqdiet Marittimi

Ghaqda Sajjieda Dilettanti Barklora
Store 1, Triq it-Tarzna, Isla

Ghaqdiet Sportivi

Cottonera Barbell Club
118, Triq l-Arcisqof Matteri, Isla

C.Z.H.U – Cottonera Zabbar Homing Union
Store 2, Sheer Bastion
Triq it-Tarzna, Isla

Cottonera Aquatic Waterpolo Club,
19, Triq Dingli Cornelio, Isla>

Senglea Athletic Football Club
46, Triq il-Vitorja, Isla

Senglea Ath. Nursery
19, Triq Dingli Cornelio, Isla

Senglea BoccI Club
Triq il-Habs l-Antik, Isla

Senglea Gunners Football Club
Triq il-Migja tal-Papa, Isla

Senglea Regatta
Bastion Point, Isla

Senglea Youngsters
c/o Senglea Social Club
Triq il-Vitorja, Isla

[back to top]

Centri Kazini Politici

Centru Laburista Isla
202-203, Triq il-Vitorja, Isla

Kazin Nazzjonalista P.N. Isla
30/34 Triq San Pietru u San Pawl, Isla

Socjeta’ Filarmonika

Socjeta’ Filarmonika “La Vincitrice”
63/64, Triq il-Vitorja, Isla

Socjetajiet u Gruppi Ohra

Grupp Gwardjola
centru Grupp Gwardjola
Store 3, Senglea Bastions
Pjazza Gorg Mitrovich, Isla

Senglea Social Club
Triq il-Vitorja, Isla

Carers for Stray and Abandoned Felines (C.S.A.F)
23, Triq San Mikiel, Isla

Senglea Drama Group
c/o Sede Azzjoni Kattolika
 72 Triq il-Vitorja,Isla

Senglea Historical Society
27, Triq iz-Zewg Mini, Isla

Centru 8 ta' Settembru
Pjazza Gorg Mitrovich, Isla

Ghaqda Socjali Invicta
3 Triq Sant' Ursula,
Isla

[back to top]

HOME | LOCAL COUNCIL | SERVICES | NOTICE BOARD | HISTORY | ORGANIZATIONS | GENERAL INFO | MAP | 360° VIEW | CONTACT US | |